ENG | УКР |

Проект "ClimEd"

За результатами конкурсу, оголошеними Європейською Комісією, Білоцерківський НАУ у консорціумі з іншими європейськими та українськими партнерами здобув фінансування для проекту за програмою Еразмус+ КА2 «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation [ClimEd]», 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – «Навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом;якшення їх впливу». Проект спрямований на формування та розвиток спільної кліматичної служби, яка б працювала з залежними від клімату економічними сферами країни. Ефективна інформаційно-освітня робота в галузі кліматичних послуг є вчасною і необхідною не тільки для України, але і для європейського континенту, тому що для вирішення таких масштабних завдань, як адаптація до змін клімату та пом'якшення їх наслідків, необхідно координувати і узгоджувати дії на державному регіональному та глобальному рівнях. Проект передбачає створення короткострокових, середньо- і довгострокових курсів, заснованих на грамотному підході з використанням педагогічних технологій, змішане і електронне навчання, для підготовки і перепідготовки фахівців різних рівнів в області кліматології і кліматичних послуг, професіоналів і осіб, що приймають рішення, а також створення масових відкритих онлайн курсів для поліпшення кліматичної освіти населення.

Тривалість проекту 3 роки. Координатором проекту затверджено Університет Гельсінкі, Фінляндія.
 

До консорціуму проекту входять:

  • Університет Ровіра і Віргілі, м. Таррагона, Іспанія
  • Естонський університет наук про життя, Естонія
  • Одеський державний екологічний університет
  • Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Одеський національний медичний університет
  • Міністерство освіти і науки України
  • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України