ENG | УКР |

Факультет права та лінгвістики

 

Стратегія розвитку факультету права та лінгвістики в умовах реформаційних викликів


Факультет права та лінгвістики як структурний підрозділ Білоцерківського національного аграрного університету був створений у лютому 2014 року. З липня 2021 року факультет очолює виконуюча обов'язків декана, кандидат юридичних наук, доцент Ковальчук Інна Валентинівна.

Факультет здійснює підготовку за освітніми рівнями бакалавр і магістр спеціальності 081 – Право, та бакалавр спеціальності 035–Філологія.

На факультеті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, переважна більшість яких – доктори та кандидати наук, доценти. На факультеті права та лінгвістики активно втілюються основні засади Болонського процесу. Викладання ведеться із застосуванням інтерактивних методів викладання, з використанням кредитно-трансфертної системи організації освітнього процесу.

З метою формування висококваліфікованих спеціалістів у галузі права на факультеті створена і діє Юридична клініка «Право і практика», яка з 2001 року надає безкоштовну юридичну допомогу соціально незахищеним верствам населення: до нас звертаються не лише білоцерківці, але й мешканці Білоцерківського, Сквирського, Рокитнянського, Таращанського та інших районів Київської області.

У 2019 році юридична клініка БНАУ стала переможцем конкурсу серед юридичних клінік України і наразі реалізує проект Асоціації юридичних клінік України «Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини», координуючи спільну проєктну діяльність юридичних клінік Національного університету «Києво-Могилянська академія», Університету державної фіскальної служби України, Академії адвокатури України, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Крім того, на факультеті працює «Лабораторія прикладної лінгвістики». Результатом роботи лабораторії є створення бібліотечного фонду загальним обсягом близько 250 найменувань, а також  стендового фонду лабораторії прикладної лінгвістики. У 2019 році було проведено близько 11 науково-методичних заходів, серед яких міжвузівський круглий стіл, науково-методичні та методичні семінари, тренінги, воркшопи, наукові семінари, за результатами яких випускаються електронні збірники та формується проєктний фонд за науково-дослідною темою.

З метою патріотичного, духовно-морального та правового виховання молоді, здатної на основі формування громадянсько-патріотичних почуттів і свідомості забезпечити позитивну динаміку зростання патріотизму та соціальної активності молоді, при кафедрі теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін факультету створено Центр патріотичного і правового виховання.

Важливою складовою роботи факультету є міжнародна співпраця, тож викладачі та студенти факультету активно співпрацюють зі своїми закордонними колегами.

З 2007 року факультет плідно співпрацює з Goethe-Institut– всесвітньовідомою культурно-освітньою установою Федеративної Республіки Німеччина.Викладачі кафедри іноземних мов є активними учасниками семінарів, які організовує і проводить інститут, а також стипендіатами програм з підвищення кваліфікації викладачів у Німеччині. Крім того, Goethe-Institut підтримує Асоціацію українських германістів, членами якої є викладачі факультету. Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації у Goethe-Institut, виконують атестаційні проектні роботи і мають свідоцтва Goethe-Institut в Україні.

 У січні 2016 року на факультеті було відкрито центр китайської мови та культури. Мета діяльності центру – ознайомити студентів, викладачів та всіх охочих з історією, культурою, традиціями Китаю, а також розвивати наукову та культурну співпрацю зі студентами та викладачами КНР. Завдяки програмам обміну студенти факультету мають змогу навчатися в університеті Шу-Де (о.Тайвань).

Студенти факультету беруть активну участь у програмах по обміну студентів із навчальними закладами інших країн та удосконалюють свої знання в університетах Німеччини, Польщі, Угорщини, Туреччини, Франції, Швейцарії, США.  

Серед результатів міжнародної співпраці факультету – налагоджена співпраця з FEFU (Федерація Обміни Франція-Україна), за підтримки якої здобувачі вищої освіти мають можливість проходити довгострокове (до 6 місяців) стажування у Франції, а також з FLE – курсами інтенсивного вивчення французької мови з носієм мови – викладачем FLE Тома Гроньє.

Здобувачі вищої освіти, які вивчають німецьку мову, мають можливість покращувати знання німецької мови та брати участь у короткострокових та довгострокових стажуваннях, які забезпечуються DAAD (Німецькою службою академічних обмінів) в Україні.

У 2019 році був підписаний договір про співпрацю та академічні обміни з університетом м. Дебрецен (Угорщина), що дає змогу здобувачам вищої освіти проходити короткострокові та довгострокові стажування.

НПП тісно співпрацюють з університетом економіки в Бидгощі про академічні обміни здобувачами вищої освіти в рамках проекту Erasmus + K1.