ENG | УКР |

Міжнародна діяльність | Факультету права та лінгвістики

 
Відділ зовнішньо-економічної та інвестиційної діяльності разом із деканатом факультету права та лінгвістики розширює контакти із зарубіжними навчальними закладами, науковими установами, підприємствами та професійними об’єднаннями. Студентська молодь та викладачі нашого університету мають широкі можливості для проходження практики та стажування за кордоном, що дає змогу набувати сучасних знань та відкривати студентам нові шляхи до реалізації теоретичних знань на практиці.
Білоцерківський національний аграрний університет бере активну участь у програмах  Європейського союзу Еразмус+ КА1 та + КА2. Здобувачі вищої освіти та викладачі факультету здійснюють академічну мобільність та приймають участь у різноманітних міжнародних проєктах. Так, в 2019 році в рамках угоди про співпрацю та мобільність Erasmus+KA1 кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу В. Д. Ігнатенко пройшла стажування в Університеті  Ондокуз Майіс (м. Самсун, Туреччина). У 2016 році курси підвищення кваліфікації у Німеччині для іноземних викладачів німецької мови пройшла асистент кафедри іноземних мови М.М. Носенко. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології та перекладу К.В. Вуколова у 2017 році пройшла стажування у міжнародній компанії “Yonkers Raceway” (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки). Викладач кафедри іноземних мов А. І. Єрко в 2019 р. пройшла стажування в міжнародному літньому таборі "Insight into Northeast China" організованому Цзілінським університетом м. Чанчунь КНР та Інститутом Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доценти кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання І.М. Тимчук та С.Г. Погоріла у 2017 році пройшли стажування у Польщі у Вищій школі бізнесу національного університету (м. Новий Сонч). З 6 по 11 травня 2019 року Вуколова К. В. успішно пройшла стажування «Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world» в Варненському Університеті Менеджменту (Varna University of Management). У 2021 році В.Д. Ігнатенко у рамках співпраці БНАУ з Чеським університетом природничих наук та проекту “Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences” пройшла онлайн стажування на тему: “Basics on writing an academic research article”.  Студенти кафедри постійно беруть участь у програмах академічного обміну. Наприклад, здобувачка вищої освіти навчалася за програмою академічної мобільності Еразмус + у Католицькому університеті м. Льовен з 15.09.2016 по 07.02.2017.
 
  
Ігнатенко В.Д. на стажуванні у Університеті  Ондокуз Майіс (м. Самсун, Туреччина)
 

Викладач кафедри іноземних мов Єрко А.І.
на стажуванні в міжнародному літньому таборі «Insight into Northeast China»

 
Факультет права та лінгвістики БНАУ активно співпрацює з Федерацією «Обміни Франція – Україна» (FEFU), завдяки чому здобувачі вищої освіти мають можливість проходити довгострокові (до 6 місяців) професійні, лінгвістичні та країнознавчі стажування у Франції, а також з FLE – курсами інтенсивного вивчення французької мови з носієм мови – викладачем FLE Тома Гроньє, представником Асоціації FLE FU викладачів французької мови як іноземної. Так, в рамках цієї програми студентка Калерія Алейнікова пройшла стажування в 2016 році, студенти Аліна Можаровська, Калерія Алейнікова, Вікторія Столбецька, Анастасія Присяжнюк та Каріна Кучай – у 2018, Катерина Буртан – у 2019, та в 2020 – Анастасія Присяжнюк, Назар Горбань та Каріна Кучай. Окрім цього, нашим давнім надійним партнером є Асоціація «Співробітництво Пуату-Шарант Україна» на чолі з президентом Філіпом Жене, який відповідальний за відносини з аграрними університетами та сільськогосподарські стажування студентів. Завдяки нашій плідній співпраці на факультеті права та лінгвістики щорічно проходять свої педагогічні стажування носії мови – магістранти, майбутні викладачі французької. В 2019-2020 навчальному році на факультеті проходила педагогічне стажування студентка Моран Пла, а в 2020-21 дистанційно викладав студент Еймерік Пли.
 

Тома Гроньє на заняттях із студентами, березень 2017

 

          

Моран Пла зі студентами та Ігнатенко В.І., 2019

 

Тома Гроньє, квітень 2018

 

Тома Гроньє, квітень 2018

 

Еймерік Пли на занятті з французької мови, березень 2021

 
Також в рамках співпраці з Асоціацією із співробітництва в області екології, сільського господарства та розвитку села в Східній Європі Apollo (Німеччина) студенти кожного року мають змогу проходити стажування за цією програмою, покращуючи свій рівень володіння німецькою мовою та підвищуючи свою кваліфікацію. Apollo надсилає викладачів німецької мови для підготовки майбутніх практикантів. Окрім цього, факультет тісно співпрацює з Німецько-українським науковим об’єднанням (Мюнхен, Німеччина) з питань дослідження історії жертв німецьких концентраційних таборів, були проведені наукові конференції у 2019 і 2021 році. Президент Німецько-українського наукового об’єднання  Дарина Блохин є частою гостею культурних і наукових заходів факультету права і лінгвістики, зустрічей зі студентами-філологами.
У викладанні німецької мови як другої іноземної велика увага приділяється лінгвокраїнознавчому і культурологічному аспектам. Викладач Носенко М.М. перебувала  у 2016 р. на стажуванні у Німеччині і пройшла курси підвищення кваліфікації інституту ім. Гете «Лінгвокраїнознавство наживо. Ваймар, Берлін – культурні метрополії». Були організовані поїздки студентів до м. Берлін з відвіданням культурних пам’яток у грудні 2017 р. та визначними містами Австрії і Німеччини у березні 2019 р.
 

Викладач Носенко М.М. зі студентами у Німеччині, 2017

 
В рамках співпраці з інститутом Конфуція при КНУ ім. Т.Г. Шевченка з грудня 2019 року на факультеті права та лінгвістики БНАУ викладач-волонтер 郑晨 Чжен Чень з Сучжоу – міської округи у провінції Цзянсу КНР, викладала китайську мову цілий семестр до 30 червня 2020 року. Завдяки програмам обміну студенти факультету мають змогу навчатися в університеті Шу-Де (о. Тайвань). У 2016 році покращити свій рівень китайської мови мали можливість студенти Юрій Ясініцький та Богдан Кущ, які декілька місяців навчалися в університеті Шу-Де. Окрім цього, кожного року наші студенти мають можливість прийняти участь в онлайн-таборі «Китайський міст», де проходять онлайн заняття з носіями мови на спеціальній освітній платформі абсолютно безкоштовно. Студенти, які успішно виконують всі вимоги навчання, отримують міжнародні сертифікати.
  
 
  
 
З 2007 року факультет плідно співпрацює з Goethe-Institut – всесвітньовідомою культурно-освітньою установою Федеративної Республіки Німеччина. Викладачі кафедри іноземних мов є активними учасниками семінарів, які організовує і проводить інститут, а також стипендіатами програм з підвищення кваліфікації викладачів у Німеччині. Крім того, Goethe-Institut підтримує Асоціацію українських германістів, членами якої є викладачі факультету. Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації у Goethe-Institut, виконують атестаційні проектні роботи і мають свідоцтва Goethe-Institut в Україні.
В 2016 році була підписана угода про співпрацю між Білоцерківським НАУ та Поморською академією в м. Слупськ (Польща), в рамках якої наші студенти мають можливість приймати участь в програмі Семестровий обмін та Подвійні дипломи. Семестровий обмін передбачає безкоштовне навчання протягом семестру в Поморській академії на факультетах «Англійська філологія», «Німецька філологія», «Польська філологія» та «Журналістика». Починаючи з 2016 року вісім студентів безкоштовно навчалися на одній із вище вказаних спеціальностях: Тетяна Солтис, Анастасія Сливчук, Юлія Бутова, Заріна Папченко, Наталія Дорошенко, Алла Пампуха, Олег Шевчук та Денис Давидов. У вересні 2021 року успішно пройшов конкурсний відбір та поїде навчатися в рамках програми Семестровий обмін студент другого курсу Чернявський Михайло.  Програма «Подвійні дипломи» дає змогу здобувачам вищої освіти отримати за три семестри диплом бакалавра європейського вузу за спеціальністю «Філологія». Студент третього курсу Денис Давидов виявив бажання отримати суміжну спеціальність в рамках нашої угоди з Поморською академією та поїде туди навчатися в лютому 2022 року.
В 2019 році між факультетом права та лінгвістики Білоцерківського НАУ та факультетом гуманітарних наук Дебреценського університету (м. Дебрецен, Угорщина) було укладено угоду про співпрацю у науковій та освітній сферах, питаннях розвитку вищої школи та обміну взаємним досвідом у питаннях підготовки майбутніх перекладачів. Платформою для такого обміну досвідом в освітній сфері стала ІІ Міжнародна науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти» 25-26 березня 2021 року, яка була проведена кафедрою романо-германської філології та перекладу і кафедрою іноземних мов, на якій виступили доктори наук Péter Csatár та Bozzay Réka від Дебреценського університету.
Крім цього, в листопаді 2019 року між факультетом права та лінгвістики БНАУ та факультетом психології та педагогіки Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини (Білорусь) був укладений договір про співпрацю та академічні обміни, в тому числі в рамках програми ЄС Erasmus+. Наші спільні освітні напрямки розвитку у галузі співпраці були також успішно обговорені з представниками Гомельського університету на чолі з кандидатом педагогічних наук В.М. Двораком під час ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти» 2021 року.
 
Пленарне засідання ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти»
 
 
ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ:
1. Програма імені Фулбрайта
Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946, нині – у 155 країнах світу. За час існування Програми в Україні — з 1992 року — близько 900 українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, понад 530 американців викладали в українських вишах й займались науковою працею.
● для студентів старших курсів та випускників ВНЗ
 
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (до 16 травня щороку).
 
Fulbright-STEP Program: навчання в американських університетах на здобуття ступеня магістра.Проект Посольства США в Україні, Програми імені Фулбрайта та  Міністерства освіти і науки України (до 16 травня щороку).
● для молодих викладачів та дослідників
 
Fulbright Faculty Development Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (до 1 листопада щороку).
● для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту
 
Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового  ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту (до 15 жовтня щороку).
● для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю
 
The Fulbright Scholar-in-Residence Program: Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів. Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладу.

● для навчальних та наукових установ України

 
U.S. Fulbright Scholar Program: Запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох (до 31 жовтня щороку).
 
Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.
Довідкова інформація:
 
Програма імені Фулбрайта
Представництво Інституту Міжнародної Освіти в Україні
вул. Еспланадна, 20, офіс 904, Київ, 01001, Україна
тел.: (+380 44) 287 0777 | факс: (+380 44) 230 2060
Facebook Fulbright.Ukraine | Twitter @FulbrightUA
 
2. Стипендії DAAD
 
Стипендії Фонду навчання Палати депутатів Берліна
 
Фонд навчання Палати депутатів Берлина пропонує стипендійну програму підтримки випускників та молодих вчених всіх спеціальностей з країн колишнього Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції.
Фонд виділяє 15 стипендій на 2017-2018 навчальний рік. Розмір стипендії, розрахованої на 10 місяців, становить 1100 євро на місяць для випускників та аспірантів та 1630 євро на місяць для кандидатів наук, з яких 330 євро сплачується за житло у міжнародному дослідному центрі Берлина.
Кінцевий cтрoк подання заяв: 15 грудня 2016 року. Тривалість програми: з 1 жовтня 2017 року дo 31 липня 2018 року.
 
Річні стипендії BAYHOST Вільної землі Баварії 2017/18
 
Стипендії BAYHOST пропонують фінансування аспірантури або післядипломного навчання у одному з баварських вузів. Стипендія надається спочатку на один рік та може подовжуватися. Крім того, можлива підтримка однорічного наукового перебування у Баварії в рамках проходження аспірантури в себе на батьківщині.
Подання заяв триває до 1 грудня 2016 року (дата надходження).
 
Підтримка обміну спеціалістами "European Associates Programm Nordbayern/Berlin" 2016
 
У листопаді та грудні 2016 року відбудеться програма обміну спеціалістами „European Associates Programm Nordbayern/Berlin 2016“ організації Dekabristen e.V.
Програма відкрита для випускників вузів (з досвідом роботи до 10 років) та студентів старших семестрів з добрим володінням німецькою та/або англійською мовою з України та Республіки Молдова. Кожен практикант отримуватиме стипендію з коштів МЗС Німеччини.
Заяви приймаються до 31 серпня 2016 або раніше, якщо місць не залишиться.
 
Стипендії DAAD для третіх країн на навчання у німецькомовному Університеті Андраші м. Будапешт (AUB)
 
Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам з країн-не членів ЄС навчатися на магістерській програмі у німецькомовному Університеті Андраші м. Будапешт. Заяви надсилаються до 10 червня 2016 року електронною поштою до Університету Андраші. Подання заяв на вступ до магістерських програм AUB відбувається окремо від подання заяв на стипендію. Докладна інформація про стипендії та магістерські програми: http://studienstart.eu/stipendien/daaddrittlandstipendium
 
DAAD-Програма ім. Гельмута Шмідта
 
З цього року запропонована DAAD програма ім. Гельмута Шмідта (магістерські стипендії в галузі державної політики та якості державного управління) відкрита і для України. Програма пропонує можливість отримати ступінь магістра з однієї зі спеціальностей, які мають особливе значення для соціального, політичного та економічного розвитку країн, звідки походять стипендіати. Висококваліфіковані випускники з бакалаврським дипломом в галузі політології, права, економіки та управління зможуть підвищити свою академічну кваліфікацію та отримати практичну підготовку до майбутньої професійної діяльності у своїй країні. Заяви подаються до німецьких університетів у період з 01.6. – 31.07.2016 (початок стипендій - зимовий семестр 2017/2018).
 
3. Програма обміну студентами з Поморською академією в Слупську
 
(м. Слупськ, Польща)
 
Поморська академія в Слупську – сучасний ВНЗ в Польщі з більш ніж 40-річною історією, розташований неподалік Балтійського моря (18 км) у місті Слупськ. В Академії функціонують три факультети: математики та природознавства, філології та історії, педагогіки і філософії. Студентам пропонують навчання за 25 спеціальностями і 100 спеціалізаціями. У 2016 році була укладена угода про обмін студентами, викладачами та науковцями між БНАУ та Поморською Академією в Слупську.
 
Відповідно до умов угоди студенти БНАУ мають можливість навчатися у Поморській Академії в Слупську впродовж 4 місяців (жовтень-січень) у першому семестрі 2018-2019 н.р. Приймаюча сторона бере на себе витрати за навчання і проживання в гуртожитку протягом семестру.
 
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
 
– бути студентом БНАУ;
 
– володіти польською або англійською мовою не нижче рівня В1.
 
Студенти мають можливість навчатися за спеціальностями: англійська філологія, німецька філологія, російська філологія, польська філологія, культурологія, історія, політологія, національна безпека, педагогіка, соціальна робота, соціологія, філософія та ін.
Для участі у програмі обміну звертатися до координатора академічної мобільності від факультету права та лінгвістики Береговенко Наталії Сергіївни.
 
4. Федерація «Обміни Франція – Україна» (FEFU) пропонує можливість стажування на фермах Франції. Для цього потрібно: резюме, мотиваційний лист і копію закордонного паспорта, знання французької мови на рівні А1 та вище. Координатор: Olga Goncet
 
FEFU Secrétariat
330 Les pièces moreau
87200 Saint Junien
Tél: +33 0(6) 70 94 96 80
Skype: olga.kroshko
 

5. Міжнародна програма Canada's Mitacs Globalink Research Internship для студентів 3-го курсу бакалаврату. Учасники беруть участь в 12-тижневому стажуванні під керівництвом викладачів канадських університетів з різних наукових дисциплін. Стажування проходить в одному з 70 університетів Канади.

 
Умови участі:
  • від 18 років;
  • володіння англійською або французькою мовою на розмовному рівні (екзамен не потрібний);
  • академічний середній бал вище 80%:
  • бути зарахованим до загальноосвітніх програм бакалаврату (3-й курс) в університетах (повний список);
  • мати щонайменше один семестр, а максимум - три, до закінчення навчання, станом на вересень 2022;
  • мати можливість приїхати до Канади на стажування у період з 1 травня до 30 липня 2022 poкy;
  • мати можливість повернутися до України у період з 31 липня по 30 жовтня 2022 року;   
  • закордонний паспорт (дійсний до січня 2023 року).
 
Аби податися на програму, потрібно:
1. Заповнити  онлайн-заявку  ка  участь  у програмі.
2. Написати CV з описом наукових інтересів.
3. Отримати лист-рекомендацію від професора чи наукового керівника з описом досвіду досліджень та наукових інтересів.
4. Отримати виписку з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього академічного балу вище 80%).
 
Кінцевий термін подачі 22 вересня 2021 p.
 
Подати заявку на участь можна за посиланням: http://bit.IY/MitacsUA
 
Контакти: Facebook.com/MitacsUA,