ENG | УКР |

Нормативно-правові документи

 

Договір
на проживання у гуртожитку Білоцерківського НАУ


Наказ "Про встановлення вартості проживання у гуртожитках на 2019-2020 навчальний рік"
від 8 серпня 2019 року № 159/0


ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок заміщення посад (обрання і прийняття на роботу)
науково-педагогічних (педагогічних) працівників
Білоцерківського національного агарного університету»


СТАТУТ БНАУ


АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА БНАУ


ЛІЦЕНЗІЯ
Білоцерківського національного аграрного університету


СЕРТИФІКАТИ
про акредитацію спеціальностей та освітніх програм
Білоцерківського національного аграрного університету


Бланк диплома бакалавра


ПОЛОЖЕННЯ 
про диплом з відзнакою 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між адміністрацією та трудовим колективом 
Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
внутрішнього розпорядку для працівників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОРЯДОК
використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення
студентів і аспірантів Білоцерківського національного аграрного університету


ПРАВИЛА
призначення і виплати академічних та соціальних стипендій
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ
ПОСАДИ ДИРЕКТОРА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ


 ПОЛОЖЕННЯ
про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та освітньому процесі
у Білоцерківському національному аграрному університету


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення серед студентів усіх факультетів БНАУ конкурсу на найкращий твір
в межах проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка (1 етап)


ПОЛОЖЕННЯ
про ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку


ПОЛОЖЕННЯ
про конференцію трудового колективу факультету
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ маркетингу, ліцензування та акредитації
Білоцерківського національного аграрного університетуПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої
освіти що є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок присвоєння почесного звання «Почесний професор
Білоцерківського національного аграрного університету»


ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання, встановлення доплат та надбавок, надання матеріальної
допомоги, щорічної грошової винагороди та матеріальної допомоги на
оздоровлення у Білоцерківському національному
аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр навчання іноземних мов і культур для професійних цілей
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс наукових проектів
на здобуття внутрішньоуніверситетських грантів
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну лабораторію прикладної лінгвістики


ПОЛОЖЕННЯ
про міжкафедральну науково-навчальну лабораторію біотехнології рослин
у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову лабораторію «Правові проблеми запобігання корупції в Україні


ПОЛОЖЕННЯ
про центр патріотичного та правового виховання молоді


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про ради роботодавців у
Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про Етичний комітет у БНАУ з питань поводження з тваринами
у наукових дослідженнях та освітньому процесі


Стандартні операційні процедури (СОП) із біобезпеки


ПОЛОЖЕННЯ
про практичну підготовку студентів
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського НАУ


ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання, встановлення доплат та надбавок, надання матеріальної допомоги,
щорічної грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
 у Білоцерківському національному аграрному університеті


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ міжнародної освіти
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру мовної підготовки
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ документообігу та діловодства
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про редакційно-видавничий відділ
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наукову бібліотеку
Білоцерківського національного аграрного
університету


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення 
корупції Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ навчально-методичної та виховної роботи
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення якості вищої освіти
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про агробіотехнологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про біолого-технологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про економічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про екологічний факультет
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про факультет права та лінгвістики
Білоцерківського національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ 
про раду ветеранів Білоцерківського
національного аграрного університету


ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Білоцерківського національного аграрного університету


Склад Наглядової ради Білоцерківського національного аграрного університету


Про затвердження форм документів про вищу освіту державного зразка


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ